Pedagoško jahanje
Terapevtsko jahanje ugodno vpliva na motoriko pa tudi na emocionalni, kognitivni in socialni razvoj otrok s posebnimi potrebami. Izboljša se ravnotežje, reakcijska sposobnost, koordinacija, konjev ritem omogoča stabiliziranje in avtomatizacijo gibov, ki postanejo tudi bolj intenzivni, pomaga pa tudi pri razvoju drugih potencialov, samouresničevanju, razvoju socialnosti in humanega odnosa… S prilagajanjem konjskemu gibanju se sprosti mišični tonus in spodbudi občutek za ravnotežje, saj je gibanje večdimenzionalno; naprej-nazaj, gor-dol, rotacija in gibanje z ene na drugo stran. Tega v telovadnici z nobeno vadbo in nikakršno napravo ni mogoče doseči. Posebnost jahanja pa je tudi odnos, ki nastane med človekom in živaljo in vpliva na večjo motivacijo otroka za sodelovanje na terapiji.
ciljne skupine
osebe s posebnimi potrebami

urnik
ponedeljek: 16:00 - 18:00
vadbena sezona
01.01.2015
panoga
konjeništvo
ulica
Konjeniški klub Karlo, Meljski hrib 43
kraj
Maribor
organizator
Društvo za avtizem DAN Maribor
kontakt
telefon: 02 300 74 91
e-pošta: sabina.herle@siol.net
spletni naslov
Lokacija