Rekreacija kegljanja na inv. vozičkih
Program vsebuje organizirano vadbo in rekreacijo za skupino gibalno oviranih oseb za doseganje boljše telesne kondicije in ohranjanje zdravja. Vadba kegljanja poteka v športni dvorani Tabor in v Javnem zavodu za šport v Slov. Bistrici.
ciljne skupine
osebe s posebnimi potrebami
starejši

vadbena sezona
01.01.2016
panoga
kegljanje
kraj
Maribor
vadbeni objekt
večnamenska športna dvorana tabor , Društvo paraplegikov severne Štajerske, Koresova 7
organizator
Društvo paraplegikov Podravja
kontakt
telefon: 02 614 20 83
e-pošta: info@drustvo-para-mb.si
spletni naslov
Lokacija