Veliki Koritnik (Ita, 2279 m)
Izlet planinske skupine Nova Gorica.
panoga
planinstvo
kraj
Nova Gorica
organizator
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
kontakt
telefon: 01 431 61 14
e-pošta: info@pdrustvo-ptlj.si
spletni naslov
Lokacija