Uršlja gora (1699 m)
panoga
planinstvo
kraj
Lovrenc na Pohorju
organizator
Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju
kontakt
telefon: 02 675 11 71
e-pošta: planinci@lovrenc.net
spletni naslov
Lokacija