Šebreljska planota
PS Henkel.
panoga
pohodništvo
kraj
Maribor
organizator
Planinsko društvo Maribor Matica
kontakt
telefon: 051 338 523
e-pošta: pdmbmatica@gmail.com
spletni naslov
Lokacija