S cvičkom med vinogradi
Izlet planinske skupine Novo mesto.
panoga
pohodništvo
kraj
Novo mesto
organizator
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
kontakt
telefon: 01 431 61 14
e-pošta: info@pdrustvo-ptlj.si
spletni naslov
Lokacija