Razprimo jadra
panoga
pohodništvo
kraj
Liboje
organizator
Planinsko društvo Liboje
kontakt
telefon: 041 519 836
e-pošta: pdliboje@gmail.com
Lokacija