Po Koroški
panoga
kolesarstvo
kraj
Loče
organizator
Planinsko društvo Loče
kontakt
telefon: 031 318 258
e-pošta: planinskodrustvoloce@gmail.com
Lokacija