Planota Asiago (Ita)
datum
nedelja, 15.09.2019
panoga
pohodništvo
kraj
Kobarid
kontakt
telefon: 051 688 684
e-pošta: pdkobarid@gmail.com
spletni naslov
Lokacija