Pet dni Velebita (Hrv)
panoga
planinstvo
kraj
Ig
organizator
Planinsko društvo Krim
kontakt
telefon: 041 638 616
e-pošta: pdkrim@gmail.com
spletni naslov
Lokacija