Mala Tičarica (2071 m)
panoga
planinstvo
kraj
Ljubljana
organizator
Planinsko društvo Mercator
kontakt
telefon: 01 560 34 78
e-pošta: karmen.ceh@mercator.si
Lokacija