Jezikova nedelja na Bohorju
panoga
pohodništvo
kraj
Senovo
organizator
Planinsko društvo Bohor Senovo
kontakt
telefon: 040 719 096
e-pošta: info@pdbohor.si
spletni naslov
Lokacija