Jalovec (2645 m)
panoga
planinstvo
kraj
Idrija
organizator
Planinsko društvo Idrija
kontakt
telefon: 05 377 10 90
e-pošta: info@planinsko-drustvo-idrija.si
spletni naslov
Lokacija