Igre JZR (30 športnih dogodkov)
IGRE JZR so organizirane vsako leto ob vikendih v mescih (avgustu) septembru, oktobru in novembru. Igre v Javnem Zavodu Ratitovec organiziramo v sodelovanju s preostalimi Športnimi društvi v občini Železniki. Igre pomenijo močno povezovanje društev in posameznikov, ki delujejo na lokalnem športnem področju. V okviru tekmovanj, se borimo med seboj in glede na to da so igre odprtega tipa v to borbo vabimo tudi društva in posameznike izven občinskih meja.
Glede na dosedanji dober odziv na prejšnjih igrah upravičeno pričakujemo še večjo udeležbo društev in klubov, ki bodo z veseljem pristopili tako k pripravam, kot tudi k realizaciji tekmovanj in turnirjev. Igre se bodo odvijale na različnih športnih prizoriščih in v raznovrstnih športih in družabno športnih dogodkih.
Na igrah JZR bomo poskrbeli, da bo promocija iger večja. Sčasoma se bomo skušali z določenimi disciplinami vključiti v dogodke nacionalnega pomena. Igre so odprtega tipa in posamezniki se lahko borijo za prehodni pokal za zmagovalca. Skupni zmagovalec je nagrajen z nagrado 200€, ki jo prispeva naš donator. Vedno skušamo povečevati popularnost dogodku in vključevati dodatne športne panoge. Naš cilj je, da prireditev postane tradicionalnega pomena, na katere bi z veseljem prihajali udeleženci iz različnih krajev.
Mesca september in oktober smo izbrali iz naslednjih razlogov:
- šport je meseca septembra na visokem nivoju, pripravljenost športnikov je odlična in največji športni dogodki so že za nami
- mlade in otroke še malo zadržati zunaj v naravi in jih preko iger skušati aktivno vključiti v delovanje društev in spodbuditi k udeležbi na tekmovanjih
- pričetek šole, konec dopustov, večja prisotnost udeležencev
- v septembru praznujemo rojstne dneve naših objektov in sicer otvoritve plavalnega bazena 25. septembra 1976, otvoritev športne dvorane 25. septembra 2002 in otvoritev na novo prenovljenega atletskega stadiona 12. septembra 2010.
- športno rekreativno dogajanje se nekoliko umiri in na ta način z igrami želimo še za en mesec oživeti naš športni park ter gibanje mladih in starih na svežem zraku
Igre so namenjene vsem starostnim skupinam, obema spoloma in tudi družinam. Večji poudarek bi želeli dati mladim in otrokom, ki bi jih vključevali v igre s svojimi disciplinami. Z igrami želimo predvsem mladim, katerih aktivnost zaskrbljujoče upada, pokazati pestrost športne ponudbe, jih spodbuditi k ukvarjanju s športom, omogočiti sklepanje novih realnih in ne virtualnih znanstev, ki so dandanes tako rekoč že stalnica našega življenja. Mladim bomo dali možnost in prednost pri udeležbi na igrah kot športniki in pa tudi kot soorganizatorji ter jim s tem odprli pogled na različne možnosti sodelovanja, dela in samostojnega razvoja na športnem področju.
V okviru iger pa v prihodnje na različnih aktivnostih želimo še bolj vključiti tudi družine in preko skupnih družinskih tekmovanj vzpostaviti močnejše družinske vezi in spodbuditi družinske vrednote. Vzgoja z vzgledom!
Ob koncu na igrah podelimo tudi prehodni pokal za društva /kraje, za katerega bodo zbirali točke posamezniki, kot tudi v ekipe v različnih tekmovanjih. Želimo si, da bi se športna društva aktivno udeležila teh iger v večih panogah in s še večjo prisotnostjo ustvarila prijetno tekmovalno vzdušje, kjer je pomembneje sodelovati kot pa biti zmagovalec.
Želimo si tudi lepega vremena, ki pa pogojuje aktivnost v naravi in uspešnost organizacije določenih športnih disciplin. Vsekakor imamo v primeru slabega vremena možnost prenesti večino športnega dogajanja v športno dvorano, ter prav tako kvalitetno izpeljati igre JZR do konca.
datum
petek, 30.08.2019 - 17.11.2019
naša prireditev tudi na ->
 
panoga
športna rekreacija - programi in akcije
kraj
Železniki
organizator
Javni zavod Ratitovec
kontakt
telefon: 04 510 04 10
e-pošta: info@jzr.si
spletni naslov
Lokacija