Hochschober (Aut, 3240 m)
panoga
planinstvo
kraj
Loče
organizator
Planinsko društvo Loče
kontakt
telefon: 031 672 680
e-pošta: planinskodrustvoloce@gmail.com
Lokacija