Dolomiti (Ita)
panoga
planinstvo
kraj
Ribnica
organizator
Planinsko društvo Ribnica
kontakt
telefon: 041 368 252
e-pošta: pdribnica@gmail.com
spletni naslov
Lokacija