Dobrča (1634 m)
panoga
planinstvo
kraj
Senovo
organizator
Planinsko društvo Bohor Senovo
kontakt
telefon: 07 497 30 82
e-pošta: pdbohor@gmail.com
spletni naslov
Lokacija