Dnevi evropske kulturne dediščine: Od kmetije do kmetije
Pohod in ogled dveh kmetij: gospodarskih poslopij, pridelave in predelave hrane in mleka.
datum
petek, 01.10.2021
panoga
pohodništvo
kraj
Ajdovščina
organizator
Društvo za oživljanje lokavškega izročila Doli
kontakt
Lokacija