12. Vrhpoljada: kolesarski izlet
Start ob 9.00 uri izpred vaškega doma.
Relacija:Vrhpolje – čez Parte, Pesek, po kraški gmajni do Bazoviških spomenikov, mimo športnega parka v Bazovici, Fojbe, Črne jame, po robu Malega Krasa na Jezero in po stari železniški progi mimo Drage in Mihel nazaj. Kolesarska proga poteka po asfaltnih in makadamskih poteh ter kolovozih, zato je zanjo primerno gorsko kolo.
Dolžina proge cca 20 km, približno 4 ure, speljana je mimo naravnih znamenitosti . Otrokom mlajšim od 11 let ne priporočamo.
panoga
kolesarstvo
kraj
Vrhpolje pri Kozini
organizator
Športno rekreacijsko društvo Vrhpolje
kontaktne osebe
Karlo Kastelic
mobitel: 041 477 204
el. naslov: karlo.kastelic@gmail.com
spletni naslov
Lokacija