Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah
Rekreacija je za posameznike in družine, živeče v istem gospodinjstvu še vedno dovoljena...
avtor
Venčeslav Japelj, Ljudstvoi tekačev
 
Iz besedila odloka, objavljenega v Uradnem listu RS, lahko tekači (in seveda tudi vsi drugi, ki jih zanima, kakšne možnosti za gibanje na prostem jim še preostanejo) izvemo, da nam je dovoljen dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin, podrobnejše opredelitve pa za svoje občine lahko opredelijo župani. Na srečo je takšnih površin v Sloveniji kar veliko, tudi na Primorskem in ob morju, premoremo pa tudi nekaj razgledanih županov. Tega, na kakšen način dostopamo do javnih parkov in sprehajalnih površin, odlok ne določa. Tek je na teh površinah torej dovoljen (ker ni prepovedan). Ne v hribe, ne po pločnikih in poteh, ne skozi gozdove …, odpravimo se v parke in na sprehajališča - in spoštujmo državna pravila v boju s korono. Seveda ob varnih razdaljah in ne skupinsko.
 
To so povzetki iz odloka:
 
»Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji.«
 
»Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb ne glede na določbe 1. člena za posameznike dovoljeno za:
– dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin«
 
»Podrobnejšo opredelitev izjem iz tega člena za območje posamezne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.«

koledar dogodkov
...vse prireditve na enem mestu
01.09 Vzponi na Staro pošto (sezonska akcija)
01.11 Prijatelji Begunjščice (celoletna akcija)
01.11 Zimski pohodi na Sveto Ano (920 m) (sezonska akcija)
20.12 Ljubitelj Valvazorja (celoletna akcija)
20.12 Ljubitelj Valvazorja (celoletna akcija)