Zdravje za vse
Zdravje je ena najpomembnejših vrednot in temelj kakovostnega življenja...
avtor
Irena Černič, Martina Stare
 
Svetovna zdravstvena organizacija tudi ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja, ki ga zaznamujemo 7. aprila, poudarja  »univerzalno dostopnost do zdravstvenih storitev: za vsakogar, vsepovsod«. To pomeni, da se vsem ljudem zagotovijo kakovostne zdravstvene storitve, kjer in kadar jih potrebujejo, ne da bi ti ljudje pri tem zašli v finančno stisko. Kampanja se s tem osredinja na pomembnost izboljšanja zdravja vseh in na zmanjšanje neenakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev.
 
Za zdravje dajemo iz lastnega žepa manj kot v večini drugih držav

Čeprav imamo včasih občutek, da za zdravstvene storitve plačujemo čedalje več iz lastnega žepa (to zajema samoplačništvo in vsa doplačila), primerjava z večino evropskih držav kaže, da plačujemo manj kot prebivalci v večini drugih držav. V Sloveniji so ti izdatki sorazmerno nizki (v 2016 12 %; v EU v povprečju 22 %), saj se večina zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov pokriva iz obveznega in dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. V letu 2016 so nižji delež neposrednih izdatkov gospodinjstev v celotnih tekočih izdatkih za zdravstvene storitve v državah EU kot pri nas imeli le v Franciji (10 %) ter na Nizozemskem in v Luksemburgu (po 11 %).

Vir: www.stat.si.


koledar dogodkov
...vse prireditve na enem mestu
01.09 Vzponi na Staro pošto (sezonska akcija)
20.12 Ljubitelj Valvazorja (celoletna akcija)
20.12 Ljubitelj Valvazorja (celoletna akcija)
01.01 Junaki Kriške gore (celoletna akcija)
01.01 Pot ob žici (celoletna akcija)