Volajsko jezero (Ita, 1951 m)
panoga
planinstvo
kraj
Litija
organizator
Planinsko društvo Litija
kontakt
telefon: 041 334 726
e-pošta: pdlitija@gmail.com
spletni naslov
Lokacija