Triglav (2864 m)
panoga
planinstvo
kraj
Stoperce
organizator
Planinsko društvo Donačka gora Stoperce
kontakt
telefon: 031 320 325
e-pošta: pd.donackagora@gmail.com
spletni naslov
Lokacija