Sternspitze (Aut, 2497 m)
panoga
turno smučanje
kraj
Mežica
organizator
Planinsko društvo Mežica
kontakt
telefon: 02 82 35 378
e-pošta: pdmezica@gmail.com
spletni naslov
Lokacija