Rjavina, Begunjski vrh, Cmir (2532 m, 2461 m, 2393 m)
panoga
planinstvo
kraj
Ljubljana
organizator
Planinsko društvo Ljubljana-Matica
kontakt
telefon: 01 23 12 645
e-pošta: info@pd-ljmatica.si
spletni naslov
Lokacija