Karavanke
datum
sobota, 24.08.2019
panoga
planinstvo
kraj
Kanal
organizator
Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal
kontakt
telefon: 051 370 321
e-pošta: pdVS.Kanal@gmail.com
spletni naslov
Lokacija