Dan državnosti
panoga
pohodništvo
kraj
Loče
organizator
Planinsko društvo Loče
kontakt
telefon: 031 672 680
e-pošta: planinskodrustvoloce@gmail.com
Lokacija