Bistriška špica (Ita, 2113 m)
panoga
planinstvo
kraj
Videm pri Ptuju
organizator
Planinsko društvo Haloze
kontakt
telefon: 040 692 284
e-pošta: pdhaloze@pzs.si
spletni naslov
Lokacija