21. Marostarjev kronometer
Proga Podpeč – Črna vas v dolžini 10 km